pro-detail-1

TIMEWISE 5X幻时日霜SPF35/PA+++(中性至干性肌肤)

TimeWise 5X® Day Cream SPF35/PA+++ (NORMAL TO DRY SKIN)

  *多途径延缓衰老技术,有效中和自由基伤害,延缓肌肤衰老
  *帮助淡化皱纹,改善表情纹
  *提升肌肤弹性,愈显紧实,散发弹润光泽
  * 高倍多波段广谱防晒 SPF35/PA+++
 • (中性至干性肌肤)
 • (混合性至油性肌肤)

建议零售价 ¥460
 • 30g
 • #10136049