pro-detail-1

怡日健透明质酸钠胶原蛋白肽固体饮料(血橙西柚味)

DailyBenefits® Sodium Hyaluronate Collagen Peptide Solid Beverage

    想留住年轻,胶原水光,要补还要锁!推荐全新升级怡日健小弹二代,让你补得足留得住,锁住肌肤好状态!
  • (血橙西柚味)
  • (玫瑰莓果味)
非直销产品
建议零售价 ¥298
  • 8克 x 14包
  • #10188070